MITROPOLIA ARDEALULUI

Protopopiatul Ortodox Român Avrig

MITROPOLITUL ARDEALULUI

IPS. Dr. Laurenţiu STREZA

Arhiereu Vicar

PS. Ilarion Făgărăşanul

Protopop Vasile GAFTON

Despre noi

 

Evanghelia

 

Parohii

 

Blog

 

Mitropolia Ardealului

 

 

 

 

Donează pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului

Donează prin SMS

Donează acum 2€ prin SMS

trimite sms 857

cost 2€ / SMS. Disponibil în reţelele Vodafone, Cosmote şi Orange*
   
 Primăria Avrig Radio Trinitas  Blog Vasile Chira  Laurentiu Dumitru
Avrigul în Europa  Radio Renasterea Cenaclu Lumină lină student crestin
Liceul Avrig  Radio Reîntregirea

 

Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Formular 230(click aici) Se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora; b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singură entitate nonprofit sau unitate de cult c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeazã de mânã, în douã exemplare, din care unul rãmâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.
 

Acest video ne-a fost oferit de către TvTrinitas Sibiu care deţine totodată şi drepturile de autor şi căruia îi mulţumim pe această cale.

"Când Dumnezeu te are drag
Şi te ia-n paza milei sfinte,
Ca arme de-a lupta ' nainte
Nu-ţi dă nici pietre, nici ciomag-
Când Dumnezeu te are drag,
Îţi dă pricepere şi minte !"

"Soarele răsare roşu, şi tot roşu el apune - Omul bun, în zile rele, e tot bun, ca-n zile bune!"
"Cel ce are milă de sărman împrumută Domnului şi El îi va răsplăti fapta lui cea bună" (Pilde 19,17)
"Puterea rugăciunii este foamea de bunăvoie de mâncări"(Ilie Ecdicul, Filocalia 4).

"Prin mâna întinsă a cerşetorilor ni se oferă Împărăţia lui Dumnezeu"(sf. Ioan Gură de Aur).

"Dacă vrei ca rugăciunea ta să zboare până la Dumnezeu, dă-i două aripi: POSTUL şi MILOSTENIA" (sf. Isaac Sirul)
"Neştiinţa este orbirea sufletului"

„Mare este puterea Crucii Tale, Doamne! Că s-a înfipt într-un loc şi lucrează în lume.; şi a arătat din pescari apostoli şi din păgâni mucenici, ca să se roage pentru sufletele noastre.”

„Nu mâncările sunt rele ci lăcomia pântecelui; nici facerea de prunci, ci curvia; nici banii, ci iubirea de bani; nu slava, ci slava deşarte... nimic nu este rău din cele ce sunt, decât reaua întrebuinţare, care vine din negrija minţii de a cultiva cele fireşti.”(Sf. Maxim Mărturisitorul, Filocalia 2, pp 88).